Etapy tworzenia studni głebinowej

Wyznaczenie lokalizacji

Wykonanie studni głębinowej rozpoczynamy od wyznaczenia miejsca na działce.

Lokalizacja studni musi uwzględniać warunki zabudowy takie jak granice działki, zbiorniki, osadniki itp.

 

 

Wykonanie odwiertu

Otwory wiertnicze wykonuje się przy pomocy urządzeń mechanicznych techniką udarowo-obrotową lub na płuczę. Po wykonaniu otworu wiertniczego zostaje w nim umieszczona kolumna rur, której zadaniem jest zabezpieczenie ścian otworu. Rury osłonowe osadza się w taki sposób, aby filtr studzienny był zabudowany w warstwie wodonośnej.

 

Zabudowa rur studziennych

Rury studzienne wraz z filtrami studziennymi tworzą kolumnę rur eksploatacyjnych, w których zostaje umieszczona pompa głębinowa.
Rury te posiadają wszystkie niezbędne atesty wytrzymałościowe oraz dopuszczenia do wody pitnej.

 

Żwirowanie otworu

Żwir filtracyjny stanowi opsypkę kolumny rur studziennych, żwir ten posiada odpowiednią gradację ziarna dzięki temu stanowi wstępną filtrację

 

Odcięcie wód gruntowych

Compactonit- szybko pęczniejący materiał w postaci grudek, których głównym składnikiem jest bentonit. Służy do uszczelnienia przestrzeni pierścieniowej. Podstawową cechą jest to, że w zetknięciu z wodą granulki pęcznieją (z odpowiednim opóźnieniem) i zmieniają się w zwartą, plastyczną masę o bardzo dobrych właściwościach uszczelniających.

 

Pompowanie oczyszczające

 

 

Wykonanie przyłącza

Jednym z najważniejszych elementów jest dobranie odpowiedniej pompy, wybranej indywidualnie do każdej studni oraz zamocowanie jej wraz z obudową w taki sposób, by żadna woda gruntowa nie dostawała się do odwiertu studziennego,

 

Zakończenie prac